تاريخ : پنجشنبه یکم آبان ۱۳۹۳ | 12:3 | نویسنده : محمد صباغ
خدایا دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت!

نزدیک!

بی خطر !

بخشنده ! 

بی منت !